+385 98 575 079 info@isf.hr

Električno podno grijanje

Električno podno grijanje predstavlja jedinstven način zagrijavanja svih prostorija gdje su podni materijali dobri provodnici topline (keramičke pločice i kamen, ukoliko nemaju betonsku podlogu u kojem slučaju se može instalirati i akumulacijski sistem), u prostorijama koje nemaju betonsku podnu konstrukciju, te prostorijama koje se renoviraju, a visina poda se ne može podići za više od 2,5 cm. Senzor instaliran u pod kontrolira temperaturu poda.