+385 98 575 079 info@isf.hr

Elektroinstalacije slabe i jake struje

U današnje vrijeme nezamisliva je izvedba nekog objekta bez instalacije slabe struje. Priključnice za telefon, internet mrežu, antenu, portafon, a isto tako neki klijenti zahtjevaju i kontrolu ulaza, alarm, videonadzor, vatrodojavu radi lakšeg življenja i zaštite.

Električna instalacija jake struje u objektu obuhvaća sav razvod i priključke trošila u objektu od razvodne ploče i brojila, kao i sama trošila koja su stalno priključena na razvod.

Instalacije se mogu izvoditi kablom koji se polaže izravno u zidove prije žbukanja gips kartonksih obloga ili drugih obloga.

Isto tako instalacije se mogu izvoditi u PVC instalacijskim cijevima negorivim ili od polietilena goriva ali čvršće što je daleko bolja i kvalitetnija izvedba radi bolje zaštite i mogučnosti zamjena instalacija ili kasnijih preinaka.

Razvodni ormari isto tako moraju biti kvalitetno i propsno ugrađeni, obilježeni te sadržavati propisnu opremu koja štiti samu instalaciju od udara električne energije i požara.

Gromobranske instalacije, odnosno zaštita od udara groma sastoji se u tome da se udar munje metalnim vodičem odvede u zemlju što zahtjeva kvalitetnu gromobransku instalaciju