+385 98 575 079 info@isf.hr

Impressum

ISF društvo s ograničenom odgovornošću za instalacijske radove
ISF d.o.o.

Sjedište: HR-42240 IVANEC, Varaždinska 52

Provedba upisa:
Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-16/3867-2 od 22. srpnja 2016. godine, redni broj upisa 2, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070142628

Temeljni kapital društva: 13.272,28 euro

Poslovna banka: Erste Steiermärkische bank d.d.

IBAN: HR4324020061100790853

OIB (VAT ID): HR 55974487189

EUID: HRSR.070142628

Uprava:
Ivan Fištrek, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Tomo Fištrek, prokurist, pojedinačna prokura